Azure Stack ile Hardware as a service

Public Cloud, uygun maliyetli, kullandıkça ode modeli, dikey ve yatay ölçeklenebilirlik, esneklik, küresel olarak lokasyon cesitliliği, güvenilirlik ve güvenlik dahil olmak üzere müşterilere çok çeşitli avantajlar sunar.

Bu avantajlar, bulut teknolojilerini kabul etme hızının artmasını sağlarken, şirket içinde lokasyonunuzda bulunan bilgi işlem ihityaçları hala genel Bilgi Teknolojisi ortamının önemli bir bölümünü temsil etmektedir.


Kaynakları şirket içi bir veri merkezinde barındırmak, bazen teknik, bazen yasal düzenleme veya uyumluluk gereksinimleri nedeniyle zorunlu olabilir. Buluta geçişleri engelleyen psikolojik bir yönü de var, çünkü bu, birçok müşterinin rahat olduğu geleneksel işletim modelinden farklılıklar teşkil ediyor.

Ek olarak, yüksek düzeyde optimize edilmiş bir şirket içi altyapının public cloud dan daha uygun maliyetli olabileceği senaryolar söz konusudur. Bu tip iş modeline sahip işletmeler için  Azure Stack portföyü bize hardware as a service sağlayarak azure hizmetlerini lokasyonumuzdan belki kendi veri merkezimizden fabrikamızdan yada ulaşılması zor olan alanlarda bize farklı donanımlar ile çözüm sunmaktadır . Azure Stack HCI, Azure Stack Hub ve Azure Stack Edge çözümleri ile on-prem yapınız ve azure paltformu arasında hybrid yapılar kurgulanarak veriyi heryer de işleyebilir analiz edip sonuçlara ulaşabilirsiniz.  

X şirket merkezi İzmir de ve Antalya da ‘da  araştırma tesisi bulunan orta ölçekli bir finansal hizmetler şirketidir. Şu anda neredeyse tüm BT alt yapısı tamamen şirket içinde çalışıyor.

 Bilgi işlem ortamının çoğu ya Windows Server işletim sisteminde ya da birkaç Linux server üzerinde  çalışıyor. Dahili BT personeli, Son aylarda, veri merkezi konsolidasyonu ve modernizasyon girişimlerinin bir parçası olarak X şirketinin BT uygulamalarının bazılarını Azure altyapısı (IaaS) ve (PaaS) hizmetlerine geçirdi. Ancak, yüksek düzeyde düzenlenmiş birkaç iş yükünün İzmir de  şirket içinde bulunan veri merkezinde kalması gerekecektir. Bu iş yüklerinden ikisi, performans ve dayanıklılık gereksinimleri nedeniyle belirli bir zorluk teşkil ediyor. İlk iş yükü, X şirketinin kredi oluşturma departmanının iki aşamalı Çevrimiçi İşlem İşleme (OLTP) uygulamasıdır.

Uygulamanın PHP tabanlı ön uç katmanı bir çift Linux Ubuntu 18.04 sunucusunda çalışırken, arka uç katmanında MySQL veritabanlarından oluşur.

İkinci iş yükü, eski bir Windows Server 2012 R2 tabanlı Uzak Masaüstü Hizmetleri (RDS) dağıtımının yerini alması beklenen yatırım finans departmanındaki kullanıcılar için henüz uygulanmamış, izole edilmiş bir Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) grubu.

Şirket içinde kalan ancak operasyonel zorluklar sunan başka bir iş yüküde müşteri verilerini işlemek ve analiz etmek için Makine Öğrenimini kullanan ve uzun vadeli arşivleme için Azure depolamasına yükleyen bir araştırma uygulamasıdır.

Mevcut süreç, kişisel verilerin açığa çıkma olasılığını en aza indirmek için verileri temizlemek için eski bir koda dayanmaktadır, ancak maalesef doğruluğu ve verimliliği yasal gereklilikleri karşılamamaktadır.

bu iş yüklerini modernize etmenin ek donanım yatırımı gerektireceğini fark ediliyor, ancak gerekli finansmanı yapmadan önce, ekstra masrafın BT organizasyonunun modern bir teknolojik çözüm sunmasına ve veri merkezi konsolidasyon girişimini hızlandırmasına yardımcı olacağını doğrulamak istiyorlar.

Ayrıca, yeni uygulamanın yalnızca mevcut BT becerilerini kullanan tutarlı bir yönetim yaklaşımını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda, mümkün olduğunda, yönetilen hizmetler modeline geçişi teşvik etmesini de istiyorlar.

Bu yaklaşım, Azure İzleyici gibi şirketin halihazırda yararlandığı bulut hizmetleriyle entegrasyonu içermelidir. Yeni çözümün birden çok düzeyde kullanılabilirlik ve esneklik sağlaması, yerelleştirilmiş arızalardan koruma sağlaması ve olağanüstü durumdan kurtarmayı kolaylaştırması da çok önemlidir. BT yönetimi, bu gereksinimleri karşılayacak bir çözüm arayışına başladı. Lider sistem mühendisi olarak rolünüz, en uygun adayı belirlemenize yardımcı olmaktır. İş yükleriniz için Microsoft tarafından sağlanan en uygun platformu seçmek için, kullanabileceğiniz seçenekleri, yeteneklerini ve ilgili kullanım senaryolarını anlamanız gerekir. Artan entegrasyonla birlikte, genel bulutlar, özel bulutlar ve geleneksel şirket içi operasyonel modeller arasındaki farklar daha az telaffuz edilir ve bu da görevinizi daha zor hale getirir.

Azure Stack nedir?

 Bulut bilişim  ya hep ya hiç önerisi değildir. Müşteriler, iş gereksinimlerini karşılamak için gerekli gördükleri ölçüde bulutu kullanmayı seçebilirler. Bulut teknolojilerinin verimli kullanımı, geçiş senaryoları ile sınırlı değildir, aynı zamanda şirket içi veri merkezlerinde kalan bazı bilgi işlem kaynaklarıyla hibrit ortamlarda da önemli bir rol oynar. Azure’u genel bulut olarak kullanırken, X şirkreti gibi müşteriler, Azure Stack teklifinden yararlanarak bu hibrit modeli optimize edebilir.

Azure Stack, veri merkezlerinde, uç konumlarda, uzak ofislerde ve bulutlarda tutarlı bir şekilde hibrit uygulamalar oluşturmak ve çalıştırmak için Azure’un bir uzantısı sağlayan bir ürün ailesidir. Azure Stack ailesi; Azure Stack Hub, Azure Stack HCI ve Azure Stack Edge’den oluşur.

Hibrit bulut stratejisinin bir parçası olarak Microsoft, şirket içi iş yüklerini sağlama ve yönetme yöntemlerinde yenilik yapmak isteyen X şirtketi gibi  gibi müşteriler için net bir uygulama yolu sağlamaya yardımcı olacak şekilde tekliflerini yapılandırmıştır.

Sonuç olarak Microsoft, 2017 yılında tanıttığı Microsoft Azure Stack’i Azure Stack Hub olarak yeniden markalaştırdı. Ek olarak, Kasım 2019’da Microsoft iki ek ürün daha duyurdu: Azure Stack HCI ve Azure Stack Edge. Bu ürünlerin her birinin farklı hibrit bulut ihtiyaçlarını karşılaması amaçlansa da, Azure Stack ailesinin bu üç ürününün farklı özellikleri ve işlevleri birbirini tamamlar. Bu modül, bu ürünleri ve bunların birbirleriyle olan bağlantılarını daha ayrıntılı olarak inceleyecektir.

Azure Stack ürünleri, farklılıklarına rağmen hibrit bulut modeline geçişi kolaylaştıran bazı özellikleri paylaşır: Şirket içi dağıtımlar Azure ile yakın entegrasyon Eski altyapının değiştirilmesini ve birleştirilmesini hızlandıran modern teknolojiler Azure ile aynı aboneliklerden, parasal taahhütlerden ve faturalandırma araçlarından yararlanarak kullandıkça öde fiyatlandırması Microsoft veya üçüncü taraf satıcılardan temin edilebilen, amaca yönelik, önceden yapılandırılmış ve Microsoft sertifikalı donanım

Azure Stack Hub nedir?

Müşteriler Azure’da zaten önemli bir varlığa sahip olabilir veya hem hizmet olarak altyapı (IaaS) hem de (PaaS) hizmetlerinin özelliklerinden yararlanarak Azure tabanlı iş yüklerini modernleştirmeyi planlıyor olabilir. Örneğin, X şirketinin kredi oluşturma departmanı tarafından kullanılan iki aşamalı Çevrimiçi İşlem İşleme (OLTP) uygulamasını PaaS tabanlı bir uygulamaya dönüştürmekten büyük olasılıkla fayda sağlayacaktır. Hem PHP tabanlı ön uç katmanı hem de MySQL veritabanları bu tür dönüştürme için uygun adaylardır.

 Bu tür senaryolarda Azure Stack Hub, şirket içi iş yükleri için tutarlı bir yönetim ve programlama modeli uygulamaya yardımcı olabilir ve bu da operasyonel karmaşıklığın azalmasına ve maliyet tasarrufuna neden olur.

Azure Stack Hub, Azure genel bulutunda bulunan IaaS ve PaaS hizmetlerinin bir alt kümesini kendi veri merkezinize veya bir hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilen bir veri merkezine dağıtmanıza olanak tanır. Bu hizmetler arasında sanal makineler, App Service web uygulamaları, API uygulamaları ve işlevleri, SQL ve MySQL veritabanları, kapsayıcılar, Event Hubs, IoT Hubs, Service Fabric kümeleri ve Kubernetes kümeleri bulunur.

Azure Stack HCI nedir?

Hâlâ hibrit operasyonel modele geçmeye hazır olmayan ve şirket içi veri merkezlerinde çalışan Windows veya Linux sunucularını dağıtmak ve yönetmek için geleneksel araçlara ve yöntemlere güvenen birçok müşteri var. Geleneksel şirket içi operasyonel model için daha uygun olan bazı iş yükleri de vardır. Xşirketinin yatırım ve finans departmanındaki kullanıcılar için planlanan izole edilmiş VDI çiftliği, bu tür iş yüküne bir örnektir. Azure Stack HCI, bu tür senaryoların en uygun şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir.

Azure Stack HCI, Windows ve Linux tabanlı sanallaştırılmış ve kapsayıcıya alınmış iş yüklerini, kendi veri merkezinizdeki veya bir hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilen bir veri merkezindeki HCI cihazınızda çalışmanıza olanak tanır. Donanım açısından bakıldığında, her bir Azure Stack HCI kümesi, hiper yakınsama altyapısı için özel olarak tanımlanmış özel bir işletim sistemini çalıştıran 2 ila 16 arasında fiziksel, doğrulanmış sunucudan oluşur.


Azure Stack Edge nedir?

Genel bulutun artan popülaritesi göz önüne alındığında, müşterilerin Azure Machine Learning’den yararlanan ölçekli analitik için şirket içi verilerini Azure’a yüklemeleri giderek daha yaygın hale geliyor. Çoğu durumda, müşteriler bu tür verileri şirket içinde önceden işleyebilmek ister. Bu, bir ön analize dayalı olarak anında geri bildirim almak, veri yükleme hacmini sınırlamak veya dahili ağdan çıkmasını önlemek için potansiyel olarak hassas verileri filtrelemek için faydalı olabilir.

X şirtketi, müşteri verilerini işlemek ve analiz etmek için Makine Öğreniminden (ML) yararlanan ve ardından uzun vadeli arşivleme için Azure depolamaya yükleyen araştırma uygulaması, bu senaryolardan birine bir örnektir. Azure Stack Edge kullanarak bu tür ihtiyaçları karşılayabilirsiniz.

Azure Stack Edge, şirket içi verilerin işlenmesini ve ML tabanlı çıkarımını gerçekleştirmenize ve şirket içi bir konumda bulunan amaca yönelik, Microsoft tarafından sağlanan bir cihazı kullanarak bunları Azure’a yüklemenize olanak tanır. Microsoft bu tür cihazları abonelik temelinde ve perakende mağazaları, sahra hastaneleri, kırsal klinikler, fabrika katları ve felaket alanları gibi ortamlar dahil olmak üzere çok çeşitli dağıtım senaryolarını kolaylaştıran birkaç farklı form faktöründe sunmaktadır. Azure Stack Edge, genel sanallaştırılmış ve kapsayıcıya alınmış iş yüklerini destekler, ancak uçta verileri işlemek ve analiz etmek ve sonuçları buluta aktarmak için optimize edilmiştir. Azure Stack Edge, çok çeşitli sanallaştırılmış ve kapsayıcıya alınmış iş yükleri uygulamak yerine verileri işlemeye, analiz etmeye ve aktarmaya odaklanır. Bu özel yetenekleri sağlamak için Azure Stack Edge cihazları, hızlandırılmış Yapay Zeka çıkarımını etkinleştiren ve ağ depolama ağ geçidi işlevselliğini sağlayan Grafik İşleme Birimi (GPU), bir Görüntü İşleme Birimi (VPU) veya Field Programmable Gate Array (FPGA) içerir. .

En basit ifadeyle, Azure Stack Edge’i uç konumlardaki verileri işleyip analiz etmek ve Azure’a aktarmak için kullanabileceğiniz önceden oluşturulmuş, özelleştirilmiş bir cihaz olarak düşünebilirsiniz.

 Azure Stack Hub ve Azure Stack HCI’den farklı olarak Azure Stack Edge cihazları, abonelik temelinde doğrudan Microsoft’tan temin edinilebilir.

Bir Azure Stack Edge uygulaması aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

Azure Stack Edge fiziksel cihazı Bu, müşterilerin yerel bir paylaşım aracılığıyla erişilebilen bir ağ depolama ağ geçidi olarak işlev görmesi için şirket içi uç konumlarına yerleştirdiği bir cihazdır. Cihaz ayrıca, Makine Öğrenimi (ML) modelleri için hızlandırılmış AI çıkarımı sağlayan GPU veya FGPA tabanlı bilgi işlem yetenekleri sunar.

Yerel hesaplama, verileri işlemek için yönetilen bir Kubernetes ortamına sahiptirr

Bu ortamlarda, Azure IoT sistemi kullanılarak IoT Hub aracılığıyla veya Arc özellikli Kubernetes ile dağıtılabilir ve yönetilebilir. Her iki durumda da, yerel Kubernetes ortamını oluşturmak, GPU veya VPU hızlandırmaya erişmek ve IoT Hub veya Arc özellikli Kubernetes’e bağlanmak için uçtan uca entegrasyon vardır.

Azure portalı aracılığıyla erişilebilen bir Azure Stack Edge kaynağı Bu, işlenen ve Azure Depolama’ya aktarılan verileri barındıran yerel paylaşımlarının yönetimi dahil olmak üzere birden çok Azure Stack Edge fiziksel cihazını yönetmenize ve izlemenize olanak tanır.

Ayrıca, Azure Stack Edge kaynağı, veri işlemeyi yöneten Azure Stack Edge cihazında işlem rolünü yapılandırma yeteneği sağlar. Bir Azure Stack Edge yerel web kullanıcı arabirimi (UI) Bu, bağımsız Azure Stack Edge cihazlarına doğrudan bağlantı sağlayarak ilk kurulumu kolaylaştırır ve cihazı yeniden başlatma veya yerel günlükleri gözden geçirme ve kopyalama gibi yönetim özelliklerini destekler.

Azure Stack Edge, bir veri işleme birimi, hızlandırılmış yapay zeka çıkarım modelleri için dağıtım hedefi ve bir veri ağ geçidi olarak rolünü temsil eden üç yetenek grubunu aynı fiziksel cihazda birleştirir.

Azure Stack Edge’in yaygın kullanım durumları Kullanım durumu Açıklama Veri işleme Azure Stack Edge’i, sonraki aktarımı optimize etmek, sonraki analizleri kolaylaştırmak veya güvenlik veya gizlilik açısından hassas içeriği kaldırmak üzere verileri dönüştürmek için kullanabilirsiniz.

Veri toplama, filtreleme ve tekilleştirme yoluyla bu hedeflerin bir kısmını veya tamamını gerçekleştirmek mümkündür. Ek olarak, veri işleme, IoT olaylarını analiz etmeyi ve bunlara yanıt vermeyi de içerebilir.

Azure ML modelleriyle çıkarım yapma Verileri buluta aktarmadan önce ML modellerini çalıştırmak için Azure Stack Edge’i kullanabilirsiniz.

 Bulut kaynaklarından yararlanarak makine öğrenimi modellerini yeniden eğitmek ve optimize etmek için tüm veri kümesinin aktarımını gerçekleştirmeyi yine de düşünebilirsiniz.

Şirket içi verileri Azure’a aktarma Şirket içi verilerin daha uzun süreli saklama veya ek işleme ve analiz için Azure Depolama’ya sürekli aktarımını kolaylaştırmak için Azure Stack Edge’i kullanabilirsiniz.

Veri aktarımını takiben çıkarım uygulamak mümkün olsa da, işlem görevlerini bir Azure Stack Edge cihazına geçirmek çeşitli avantajlar sunar: Azure Stack Edge cihazında ML modelleri tarafından oluşturulan sonuçlara, Azure’a veri aktarımını beklemek zorunda kalmadan anında yanıt verir.

 Azure depolamaya aktarılan minimum veri miktarı, maliyet ve bant genişliği tasarrufu sağlar. Durağan ve aktarım sırasında verilerin otomatik olarak şifrelenmesi Azure Stack Edge cihazı, BitLocker’ın HTTPS üzerinden Azure Depolama’ya aktarılmasıyla yerel olarak depolanan verileri şifreler.

Azure Stack’in sağlamlaştırılmış bir tonluk banliyösü, Azure hizmetlerinden yararlanmaya devam ederken bağlantısız bir ortama seyahat etmemize ve Azure Stack’i çalıştırmamıza olanak tanır. Azure Stack ile araç içi kamera, GPS küresel kamera gibi veri toplama cihazlarını kullanabilir ve dronları araç içinden konuşlandırabiliriz. Azure Stack sağlamlaştırılmış sistemi aynı zamanda en zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve olağanüstü durumdan korunma senaryolarında çalışabilir. Azure Stack ile altyapıları analiz etmeye başlayabilir ve ihtiyacı olanlara yardım almak için en verimli ve etkili yolları bulabiliriz. Azure Stack ve yapay zekanın gücünü uçlara taşıyabilmek, dünyanın her yerinde bağlantısı kesilmiş olanlara daha önce hiç mümkün olmayan şeyleri yapma becerisini getiriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir