S2s VPN

s2s VPN yapacağımız sunucular üzerinde ikinci ethernet kartlarının aktif olması gerekmektedir. Ethernet kartlarının birincisi ile internet bağlantısı ikincisi ile lokal […]

Technet Mayıs Ayı Makale Listesi

    Windows Server 2019 Network Load Balancing yapılandırması (tr-TR) https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/52889.windows-server-2019-network-load-balancing-yaplandrmas-tr-tr.aspx 24 Mayıs 2019 Cuma IIS10.0: HTTP Error 404.11 Hatasının […]