Windows Server core kurulumu sonrası sconfig dışında işinizi kolaylaştıracak temel komutları sizlerle paylaşmak isterim. Çok kritik zamanlarda GUI yada yeni adı ile desktop exp. versiyonu kullananların bile hayatını kurtaracak komutlar aşağıdaki gibidir.

 

Microsoft Windows [Version 10.0.17763.379] 
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 
C:\Users\Administrator>net user administrator * 
// Administrator kullanıcı adımızın şifresini belirliyoruz. 
Type a password for the user: 
// Şifremizi giriyoruz. 
Retype the password to confirm: 
//Şifremizi tekrar giriyoruz. 
The command completed successfully. 
// Şifre değiştirme işlemimiz tamamlanmıştır.  
 
 
C:\Users\Administrator>ipconfig /all 
//Sunucumuzuzn IP configuration erişim sağlıyoruz. 
 
Windows IP Configuration 
 
   Host Name . . . . . . . . . . . . : PowerShell-Test 
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : 
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid 
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No 
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No 
 
Ethernet adapter Ethernet0 2:  
 
//Network kartının adı bizim icin onemli "Ethernert0 2" bunu not ediyoruz.  
 
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter 
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-B5-24-8F 
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No 
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes 
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f07c:9e78:a13:47b0%9(Preferred) 
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.112(Preferred) 
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 117461078 
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-19-71-E9-00-50-56-B5-55-FC 
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8 
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled 
 
C:\Users\Administrator>netsh 
//netsh komutu ile network yapılandırması için netsh içine giriyoruz.  
 
netsh>interface ip set address "Ethernet0 2" static 192.168.2.201 255.255.255.0 192.168.2.1 
// Ethernet kartımızın adını burada kullanıyoruz. DHCP den IP alacaksak static yazan yere DHCP yazarak enter basabilirsiniz. Sunuculara Static IP vermenizi tavsiye ederim. Static girişi yapıyorsak ilk olarak IP adresi, Subnet mask, gateway şeklinde sırası ile tanımlama yapıyoruz.  
 
netsh>interface ip set dns "Ethernet0 2" static 8.8.8.8 
//Ethernet kartımızın adını burada da kullanıyoruz. static olarak giriş yapıp google dnsini griiyorum. 
 
netsh>advfirewall set allprofiles state off  
Ok. 
// RDP yada WinRM bağlantısı sağlayacaksanız firewallu kapatmanızı öneririm sonrasında firewall ayarlarını kendinize göre düzenlemeyi unutmayınız.  
 
netsh>exit 
//netsh ile işimiz bitti çıkış yapıyoruz.  
 
 
C:\Users\Administrator>slmgr.vbs -ipk *****-*****-*****-***** 
// windows aktivasyonu için komutumuzun arkasına serial keymizi giriyoruz.  
 
C:\Users\Administrator>slmgr.vbs -ato 
//Windows aktivasyonumuzun kontrolünü sağlıyoruz.  
 
C:\Users\Administrator>control timedate.cpl 
//Sunucumuzun tarih ve saat ayarını yapılandırıyoruz.  
 
C:\Users\Administrator>net view \\ozan-test 
//suncumuz üzerindeki paylaşımda olan klasörleri görüntüleyebilirsiniz.  
 
Shared resources at \\ozan-test 
 
 
 
Share name  Type  Used as  Comment 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
shared      Disk 
The command completed successfully. 
 
 
C:\Users\Administrator>powershell.exe 
//PowerShell geçiş yapıyorum diğer yapılandırma ayarlarıma PowerShell üzerinden devam edeceğim.  
 
Windows PowerShell 
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 
 
PS C:\Users\Administrator> add-computer -DomainName emreozanmemis.com 
//Yapımızda domain controller var ise ve sunucumuz bu yapıya join olucaksa -DomainName bölümünden sonra domain ismimizi yazıyoruz. Not: dnslerinizi dc IP adresi olduğunu öncesinde kontrol ediniz.  
 
cmdlet Add-Computer at command pipeline position 1 
Supply values for the following parameters: 
Credential 
 
//Yada şağıdaki şekilde de tanımalama yapabilirsiniz hangi OU ya kaydedeceğinizi belirleyebilirsiniz.  
 
PS C:\Users\Administrator> add-computer -DomainName emreozanmemis -OUpath "OU=TestOzan, DC=emreozanmemis, DC=com" 
 
cmdlet Add-Computer at command pipeline position 1 
Supply values for the following parameters: 
Credential 
 
 
 
PS C:\Users\Administrator>Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server'-name "fDenyTSConnections" -Value 0 
PS C:\Users\Administrator>Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "UserAuthentication" -Value 1 
//Remote desktop açıyoruz.  https://gallery.technet.microsoft.com/Windows-server-core-temel-3742252c