IIS (internet information services) kurulumu için Windows Server 2012 R2 kurulumu ve VMware Tools Windows Kurulum Prosedürü işlemleri tamamlamış olmanız gerekmektedir. Yaptığınız işlemleri lütfen kontrol ediniz.

IIS, Windows server işletim sistemi ailesi için bir role olarak yüklenmektedir. Bu role yükleyerek sunucunuzu web server olarak yapılandırılmış olursunuz.

Kuruluma başlamadan önce bazı teknik detayları açıklamak isterim. Sunucunuza IIS role ile tanımlayabileceğiniz önemli servisler aşağıdaki gibidir.

www (world wide web) Servisi

www servisi, TCP/IP protokolü içerisinde http ve https protokollerini kullanarak internet yada intranet üzerinde web servislerinin ve sayfalarının yayınlanmasını sağlar.

Önemli bilgi: http 80 portunu, https 443 portunu kullanarak yayın yapar

FTP (file transfer protocol) servisi

FTP servisi, TCP/IP protokolü üzerinden bilgisayarlardan dosya transferi yapmaları için tasarlanmış protokoldür.

Önemli bilgi: FTP 21 ve 20 portlarını kullanır.

SMTP (simple mail transfer protocol) servisi

SMTP servisi, e-posta haberleşmesini gerçekleştirmek için kullanılan servistir.

Önemli bilgi: SMTP gelen posta sunucusu olarak 25 veya 587 portunu, giden posta sunucusu olarak 110 portunu kullanır.

Windows Server 2012 R2 IIS Kurulumu

Server Manager konsolumuzu açıyoruz.

Dasboard menüsünde sağ tarafta bulunan “Add roles and features” tıklıyoruz.

Aşağıdaki gibi Add roles and features kurulum ekranı açılacaktır.

Next butonuna basıyoruz. Role-based or feature-based installation seçiyoruz.

Bizim yapımızda çoklu sistem yönetimi olmadığı için Server selection menusunde işlem yapmanıza gerek yoktur. Next butonuna basarak devam ediyoruz.

Server Roles bölümünden Web Server (IIS) seçiyoruz. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda IIS için gerekli features kurmamız gerektiğini söylüyor.

Add features tıklayıp sonrasında next butonuna basıp devam ediyoruz.

Features bölümü karşımıza gelecek. Bu bölümden aşağıdaki seçenekleri işaretliyoruz.

 • .Net Framework 3.5 Features
  • .Net Framework 3,5
 • .Net Framework 4.5 Features
  • .Net Framework 4,5
  • ASP.Net 4,5
  • WCF Services
   • TCP Port Sharing

Features bölümünden seçimlerimizi yaptıktan sonra Next butonuna basıyoruz. “Web Server Role (IIS) menüsüne geliyoruz. Bu bölümde bize Role hakkında bilgileri veriyor. Tekrar Next Butonuna basıyoruz. “Role Services” menüsüne geliyoruz.

Role Services bölümünden aşağıdaki servisleri seçiyoruz.

 • Web Server (IIS)
  • Common HTTP Features
   • Default Document
   • Directory Browsing
   • HTTP Errors
   • Static Content
   • HTTP Redirection
   • WebDAV Publishing
  • Health and Diagnostics
   • HTTP Logging
   • Custom Logging
   • Logging Tools
   • Request Monitor
   • Tracing
  • Performance
   • Static Content Compression
   • Dynamic Content Compression
  • Security
   • Request Filtering
   • Basic Authentication
   • IP and Domain Restrictions
   • Windows Authentication
  • Application Development
   • .Net Extensibility 3,5
   • .Net Extensibility 4,5
   • ASP
   • ASP .Net3,5
   • ASP .Net4,5
   • CGI
   • ISAPI Extensions
   • ISAPI Filters
   • Server Side Includes
 • FTP Server
  • FTP Service
  • FTP Extensibility
 • Management Tools
  • IIS Management Console
  • IIS6 Management Compatibility
   • IIS6 Metabase Compatibility
   • IIS6 Scripting Tools
   • IIS6 WMI Compatibility
  • IIS Management Scripts and Tools

Yukarıda seçmiş olduğumuz servisler vargonen standarları olarak belirlenmiş role servisleridir. Cloud müşterilerinde talep doğrultusunda diğer role servisleri de yüklenebilir.

Önemli not: Talep edilen role servisleri sadece cloud müşterilerimizde yüklenebilir. Hosting müşterileri için işlem yapmadan mutlaka sistem yöneticinize danışınız.

Next butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

Karşımıza gelen confirmation ekranında yüklemek istediğimiz “role and features” özetini görebilirsiniz. “Restart the destination server automatically if required” seçeneğini işaretleyiniz. Bu işlem, yükleme bittikten sonra sistemin otomatik restart etme ihtiyacı duyması durumunda işlemi gerçekleştirmesi içindir.

Install butonuna basınız. Yükleme işlemi başlayacaktır.

Kurulum tamamlandığında aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Close butonuna basıp IIS kurulum kontrollerine başlayabilirsiniz.

Server Manager konsolunuzda “dashboard” bölümüne IIS menüsünün geldiğini görebilirsiniz.

IIS role Conrol paneli, Administrative Tools bölümüne geldiğini kontrol ediniz. (Windows Server 2012 R2 de başlat kısmından uygulamalar ekranına geçerseniz de görebilirsiniz.)

IIS Manager çalıştırıyoruz.

IIS Role kurulumumuz başarı ile tamamlanmıştır.

Ek Bilgi: Windows Update çalıştırıp güncellemelerini yaparak süre içerisinde çıkan iyileştirme ve güvenlik açıkları için önlemlerinizi almış olursunuz.