Powershell ile sifrenizi MD5 formatına cevirme

Powershell ile sifrenizi MD5 formatına cevirme

Özelikle SQL üzerinde çalışan arkadaşların çok işine yarayacak bir powershell scripti ile işlerinizi kolaylaştırmak isterim. Sıradan şifrelerinizin MD5 karşılığınnı bulmak isterseniz aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.
$userPassword = "sifrenizi giriniz"
$MD5 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
$UTF8 = New-Object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
[System.BitConverter]::ToString($MD5.ComputeHash($UTF8.GetBytes($userPassword))).Replace("-","")
Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.
PS C:\Users\oadmin> $userPassword = "PasswordOzan123"
PS C:\Users\oadmin> $MD5 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
PS C:\Users\oadmin> $UTF8 = New-Object -TypeName System.Text.UTF8Encoding
PS C:\Users\oadmin> [System.BitConverter]::ToString($MD5.ComputeHash($UTF8.GetBytes($userPassword))).Replace("-","")
6DE7D51A1601F21076E18C94E2E69C85
Umarım sizler için faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir