WinRM ile uzak bilgisayara baglanmak

WinRM ile uzak bilgisayara baglanmak

WinRM ile uzak bilgisayara bağlanmak isterseniz aşağıdaki koutlar ile kolayca bağlanabilirsiniz. Özelikle Windows Server Core kullananların vazgeçilmezi olan WinRM ile bağlantı oldukçca basit.
Bağlanmak istediğiniz sunucu ve client için aşağıdaki komutları çalıştırınız.
Run as administrator ile PowerShell çalıştırınız. WinRM config işlemini başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırınız.
winrm quickconfig
PowerShell Remote aktif etmek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.
enable-psremoting
Untmayınız yukarıdaki iki komutu hem bağlanmak istediğiniz sunucuya hemde client işletim sisteminde çalıştırmanız gerekiyor.
Bu işlemden sonraki adımları client işletim sisteminde yapmanız yeterlidir.
Öncelikle WinRM ile bağlanmak istediğimiz sunucuyu aşağıdaki komut ile güvenilir host olarak ekliyoruz. (IP örnek oalrak girilmiştir.)
Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value 192.168.2.221
Güvenilir host ekledikten sonra kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştıryoruz.
Get-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts
Aşağıdaki çıktıyı göreceksiniz.
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts
   WSManConfig: Microsoft.WSMan.Management\WSMan::localhost\Client
Type            Name                           SourceOfValue   Value
----            ----                           -------------   -----
System.String   TrustedHosts                                   192.168.2.221
WinRm ile bağlanmak için aşağıdaki komut ile bağlantımızı sağlıyoruz.
Enter-PSSession
-ComputerName 192.168.2.221 -Credential (Get-Credential -UserName
administrator -Message "Give me the password please")
Size Kullanıcı adı ve şifre soracaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek Ok butonuna basınız. İşlemimiz tamamdır.
Örnek olarak aşağıdaki çıktıyı kontrol edebilirsiniz.
PS C:\WINDOWS\system32> winrm quickconfig
WinRM service is already running on this machine.
WinRM is already set up for remote management on this computer.
PS C:\WINDOWS\system32> enable-psremoting
PS C:\WINDOWS\system32> Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value 192.168.2.221
WinRM Security Configuration.
This command modifies the TrustedHosts list for the WinRM client. The computers in the TrustedHosts list might not be
authenticated. The client might send credential information to these computers. Are you sure that you want to modify
this list?
[Y] Yes  [N] No  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): y
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts
   WSManConfig: Microsoft.WSMan.Management\WSMan::localhost\Client
Type            Name                           SourceOfValue   Value
----            ----                           -------------   -----
System.String   TrustedHosts                                   192.168.2.221
PS
C:\WINDOWS\system32> Enter-PSSession -ComputerName 192.168.2.221
-Credential (Get-Credential -UserName administrator -Message "Give me
the password
please")
[178.18.199.237]: PS C:\Users\Administrator\Documents>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir